Hệ thống sinh hóa miễn dịch - Architect ci4100

  • Hệ thống XN sinh hóa và miễn dịch Architect
  • Abbott Laboratories, USA

 

ARCHITECT c4000 tích hợp với ARCHITECT i1000SR hợp nhất xét nghiệm sinh hóa và xét nghiệm miễn dịch trên một nền tảng hệ thống duy nhất

Thể tích mẫu nhỏ hơn năng suất cao hơn

ARCHITECT ci4100 là sự kết hợp thiết bị ARCHITECT c4000 và ARCHITECT i1000SR − cung cấp cho phòng thí nghiệm thể tích lấy mẫu nhỏ hơn nhưng hiệu quả và năng suất được nâng cao hơn, được sử dụng trong các phòng thí nghiệm có số lượng mẫu lớn

ARCHITECT ci4100 cung cấp công suất tối đa lên tới 900 xét nghiệm mỗi giờ, bao gồm 800 xét nghiệm sinh hóa lâm sàng và 100 xét nghiệm miễn dịch. Với khả năng nạp mẫu với 180 mẫu với 35 vị trí ưu tiên, ARCHITECT ci4100 có tới 115 vị trí thuốc thử được làm lạnh cộng với Công nghệ Chip tích hợp (Na+, K+ và Cl-).

Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro.

Thông tin liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến
Giờ mở cửa: 7h30 - 17h (cả Thứ 7)
Facebook Fanpage
Bản quyền © 2023 công ty TNHH TM Dược và Trang Thiết bị y tế TATA. Bảo lưu mọi quyền